Saturday, May 4, 2013

Pengertian Kafir, Syirik dan Munafiq

Pertanyaan :
Siapakah yang dimaksud orang2 kafir dan orang musyrik atau musyrikin, munafik, adakah dalil yang shahih nya?

Jawaban :
Penamaan kafir, musyrik, dan munafiq adalah penamaan-penamaan yang terdapat dalam Al-Qur`an dan Hadits Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam.

Pada penamaan-penamaan syari’at, terdapat ketentuan-ketentuan yang dimaklumi.
   
Kafir adalah orang yang berada di atas kekufaran. Kekufaran adalah lawan dari keimanan.
Kekufuran terbagi dua:

 1. Kekufuran yang mengeluarkan dari keislaman.
   
 2. Kekufuran yang tidak mengeluarkan dari keislaman.
  Musyrik adalah orang yang berada di atas kesyirikan. Syirik itu adalah mempersekutukan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, baik dalam rububiyah (penciptaan, penguasaan, pengaturan), Uluhiyah (ketulusan ibadah kepada-Nya), maupun dalam nama-nama dan sifat-sifat-Nya.
   
  Kesyirikan terbagi dua,
   
  1. Syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari keislaman.
   
  2. Syirik ashgar, tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman.

  Munafiq adalah orang yang menyandang kemunafikan. Kemunafikan adalah menampakkan keislaman dan kebaikan, tapi memendam kekafiran dan kejelekan. Kemunafikan terbagi dua,
   
  1. Nifaq I’tiqady ‘kemunafikan berkaitan dengan keyakinan’, mengeluarkan pelakunya dari keislaman.
   
  2. Nafiq Amaly ‘kemunafikan berkaitan dengan amalan’, tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman.
   
  Sumber : Kitab Aqidah Tauhid karya Syaikh Shalih Al-Fauzan


Artikel Terkait:

No comments:

Post a Comment